Kontakt

Kontakt :

Kursy dla dzieci i kursy specjalistyczne

tel.: 501-32-00-45 (p. Monika Domińczak)

pracownia@domin.pl

Kursy na architekturę i specjalistyczne

tel.: 501-796-598 (p. Wojciech Domińczak)

domin@domin.pl

Lekcje rysunku Dominek odbywają się w:

Warszawie, ul. Chmielna 98