Regulamin

 

 • Uczniowie przebywają w sali zajęć tylko w czasie grupy na która są zapisani.
 • Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach pracowni Domin.
 • Uczniowie w trakcie zajęć nie przeszkadzają w pracy innym uczestnikom.
 • Rodzice uczniów mogą w trakcie trwania zajęć czekać w Pracowni Domin ale nie w sali, w której odbywają się zajęcia z dziećmi. Jeśli rodzic decyduje się na opuszczenie pracowni w trakcie zajęć, zobowiązany jest do odbierania telefonu komórkowego, który podał na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.
 • Zapisanie ucznia na zajęcia i zawarcie umowy jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 • Pracownia Domin zapewnia materiały plastyczne dla uczestników.
 • Rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na umieszczanie prac dzieci oraz ich wizerunków na stronie internetowej Pracowni Domin oraz na Facebooku.
 • Rezygnację z zajęć należy zgłosić minimum tydzień przed końcem ostatniego opłacanego miesiąca. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zapisy@domin.pl lub dominek.domin@gmail.com

   

   

  REGULAMIN OPŁAT

   

 • Opłata za zajęcia w DOMINku jest opłatą miesięczną, zależy od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu. Koszt jednego spotkania to 40zł
 • Płatności dokonuje się na pierwszych zajęciach w miesiącu, za miesiąc z góry.
 • Nieuczęszczanie na zajęcia nie zwalnia z opłat.
 • Pracownia Domin nie zwraca wniesionych opłat z tytułu niewykorzystanych zajęć.